Skip to content

Victoria De Roeck

  Piano

  English version

  Victoria werd in 2004 geboren. Zij startte haar pianostudies bij haar mama, Isabelle Van Iseghem, op vijfjarige leeftijd.

  In 2016 werd ze finaliste in de lagere graad van de ‘Cantabile wedstrijd’ en behaalde de derde prijs.

  Ze beëindigde het secundair onderwijs richting Latijn-Moderne Talen in 2022. Datzelfde jaar begon ze haar studies aan het Koninklijk Conservatorium te Gent bij Professor Vitaly Samoshko.

  Victoria volgde masterclasses bij Liebrecht Vanbeckevoort, Jan Michiels, Hannes Minnaar, Mariangela Vacatello, Jura Margulis, Mateusz Borowiak, Boris Berman, Alexander Madzar, Yannick Van De Velde, Barbara Baltussen, Wilhem Latchoumia, Vitaly Samoshko en anderen.

  Ze werd geselecteerd om deel te nemen aan de internationale masterclass Piano LAB te Alden Biezen in de zomers van 2021 en 2022 en de masterclass Pianofest te Sint-Niklaas in maart 2022.

  Op 6 februari 2022 werd ze finaliste van de Steinway Piano Competition en behaalde de derde prijs in de hoogste categorie. Victoria kreeg een ‘Special Award’ na haar deelname aan de ‘Young Belgian Talent Competition’.

  Ze werd gevraagd om de officiële academische zitting op 11 juli 2022 ter gelegenheid van de  nationale feestdag op te luisteren.


  Victoria was born in 2004. She started her piano studies with her mother, Isabelle Van Iseghem, at the age of five.

  In 2016 she became a finalist in the lower grade of the ‘Cantabile competition’ and obtained the third prize.

  She finished secondary education in Latin-Modern Languages in 2022. That same year she started her studies at the Royal Conservatory in Ghent with Professor Vitaly Samoshko.

  Victoria attended masterclasses with Liebrecht Vanbeckevoort, Jan Michiels, Hannes Minnaar, Mariangela Vacatello, Jura Margulis, Mateusz Borowiak, Boris Berman, Alexander Madzar, Yannick Van De Velde, Barbara Baltween, Wilhem Latchoumia, Vitaly Samoshko and others.
  She was selected to participate in the international Piano LAB masterclass in Alden Biezen in the Summer of 2021 and 2022 and the Pianofest masterclass in Sint-Niklaas in March 2022.

  On February 6, 2022, she became a finalist of the Steinway Piano Competition and took third prize in the highest category. Victoria received a ‘Special Award’ after her participation in the ‘Young Belgian Talent Competition’.

  She was asked to grace the official academic session on July 11, 2022 on the occasion of the national holiday.