Skip to content

Yassine Posman

    Klarinet, Clarinet

    English version

    Yassine Posman, geboren en getogen te gent, is van jongs af aan al in contact met muziek. Grotendeels te danken aan de concertzaal van zijn vader, André Posman, zijn Yassine en zijn tweelingbroer Taha opgegroeid in een destijds bloeiend initiatief genaamd “de Rode Pomp”. De tweeling heeft het lager onderwijs afgemaakt op basisschool “De Wonderfluit”, een basisschool die zijn leerlingen ook muzikaal bezighoudt. Vervolgens zijn de twee jongens samen begonnen op het Sint-Lievenscollege humaniora, waar ze in 2019 zijn afgestudeerd in de Wetenschappen-Wiskunde. Vanaf het lager zaten de jongens al op muziekacademie “De Poel”. Yassine begon met zijn instrument bij Severine Sierens en heeft bij haar ook de academie afgerond. Yassine zit nog steeds op De Poel bij Johannes Dewilde voor lessen koordirectie. Ook op het conservatorium volgt hij sinds dit jaar koordirectie, bij Florian Heyerick. Nu studeert hij klarinet bij Eddy Vanoosthuyse en Danny Corstjens op het koninklijk conservatorium van Gent.


    Yassine Posman, born and raised in Ghent, has been in contact with music from an early age. Thanks largely to the concert hall of his father, André Posman, Yassine and his twin brother Taha grew up in a then flourishing initiative called “de Rode Pomp”. The twins finished primary education at primary school “De Wonderfluit”, a primary school that also keeps its pupils musically engaged. Subsequently, the two boys started together at the Sint-Lievenscollege humanities, where they graduated in Science-Mathematics in 2019. From the lower level, the boys were already attending music academy “De Poel”. Yassine started with his instrument with Severine Sierens and has also completed her academy. Yassine is still at De Poel with Johannes Dewilde for choral conducting lessons. Since this year he has also been following choral conducting at the conservatory, with Florian Heyerick. Now he studies clarinet with Eddy Vanoosthuyse and Danny Corstjens at the Royal Conservatory of Ghent.